Polityka Cookie's

Przedszkole Nr 15 w Elblągu


Przedszkole promujące zdrowie, dążące do kształcenia absolwenta kreatywnego i otwartego.

Get Adobe Flash playerOGŁOSZENIENa podstawie art. 108a ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996) informuję, że z dniem 01.09.2019 na terenie przedszkola zostanie wprowadzony monitoring wizyjny.

Copyright © 2020 Przedszkole Nr 15 w Elblągu  Rights Reserved.