Polityka Cookie's

Przedszkole Nr 15 w Elblągu


Przedszkole promujące zdrowie, dążące do kształcenia absolwenta kreatywnego i otwartego.

Get Adobe Flash player

Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w placówkach oświatowych

Podstawa prawna:

Ustawa  z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  11  marca  2020  r.  w  sprawie czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19  (Dz.U.  z  2020  r. poz.410),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Od  12  do  25  marca  2020  r.  funkcjonowanie  jednostek  systemu  oświaty  zostaje  czasowo ograniczone.  Oznacza  to,  że  w  tym  okresie  przedszkola,  szkoły  i  placówki  oświatowe, zarówno  publiczne,  jak  i  niepubliczne,  nie  będą  prowadziły  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych.  To  decyzja  Ministra  Edukacji  Narodowej  wynikająca  z  konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Lekarze,  specjaliści,  eksperci  WHO  wskazują,  że  wprowadzenie  odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV ID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Minister Edukacji  Narodowej  przygotował Rozporządzenie w  sprawie  czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19,  które  czasowo  ogranicza  funkcjonowanie  jednostek  systemu oświaty na obszarze całej Polski. Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych Zawieszenie  zajęć  dotyczy  przedszkoli,  szkół,  w  tym  szkół  dla  dorosłych,  i  placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem: poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Copyright © 2022 Przedszkole Nr 15 w Elblągu  Rights Reserved.