Ostatnie Obrazy

Najnowsze video

Kartoflada

Dnia 19.10.2018 obchodzimy w naszym przedszkolu KARTOFLADĘ - Święto Ziemniaka. W tym roku będziemy się bawić na wyjeździe w Ziołowym Dzbanku koło Młynar. Koszt wyjazdu - 35 zł (płatne u nauczycielek grup), a szczegóły wyjazdu znajdują się na ogłoszeniu w przedszkolu.

100kg karmy

UWAGA!!! AKCJA!!! 100 kg karmy dla psów i kotów zw schroniska na 100-lecie odzyskania niepodległości". Zachęcamy Państwa do udziału w akcji. Liczymy na aktywny udział i zaangażowanie. Wystarczy,że każdy przedszkolak przyniesie 1kg karmy i będziemy mieli 100 kg. Wielokrotnie już pokazaliście, jak wielkie są Wasze serca, więc teraz wiemy, że się uda!!!

Zebranie z rodzicami

Uwaga!! Zebranie z rodzicami odbędzie się 18.09.2018r. o godz. 16.30.

Nowy Rok Przedszkolny!

Zaczynamy rok przedszkolny 2018/19. Zachęcamy do śledzenia profilu przedszkola na facebook'u (Przedszkole nr 15 w Elblągu), gdyż znajdują się tam aktualne informacje i galeria przedszkolnych zdjęć.

DNI ADAPTACYJNE 2018

UWAGA RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA!!!

Zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci odbędą się w dniach 21-23.08.2018r. od godz. 9.00 do 11.00. Serdecznie zapraszamy!! Prosimy o zabranie obuwia na zmianę.

"Zatańczone przedszkole"

21. czerwca 2018r. (czwartek) odbędzie się I międzyprzedszkolny przegląd zespołów tanecznych pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Elbląga pt. "Zatańczone przedszkolaki - tańce niepodległej Polski".

Miejsce: muszla koncertowa w Bażantarni
Godzina: 16.00

W programie:
- występy artystyczne dzieci
- zabawy przy muzyce
- dmuchany zamek
- stoiska gier i zabaw
- malowanie twarzy
- balonowe cuda

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

REKRUTACJA 2018/19

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo.
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Zostanie ona przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.

Rekrutacja skierowana jest do dzieci mieszkających wraz z rodzicami w Elblągu. Rodzice dzieci z innych Gmin będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego dopiero po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz po zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Elblągu.

W procesie rekrutacji na rok szkolnym 2018/2019 udział biorą dzieci 3-4-5-6 letnie urodzone
w latach 2015-2012. Dzieci urodzone w roku 2016, które ukończyły 2,5 roku będą przyjmowane w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez dyrektorów przedszkoli od dnia 1 września 2018 r., pod warunkiem posiadania miejsc wolnych.

Dzieci do edukacji przedszkolnej przyjmuje się corocznie na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego w placówce wychowania przedszkolnego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka/kandydata, przy wsparciu systemu elektronicznego www.eped.pl.:

Dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych/innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są na rok szkolny 2018/2019 na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego. TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI: 26.02-02.03.2018
Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 1 września 2018 r.

Zapisanie dziecka/kandydata po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego miejsca edukacji przedszkolnej na inne odbywa się na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych. We wniosku rodzic może wskazać 3 publiczne jednostki wychowania przedszkolnego. Naboru na wolne miejsca dokonuje się w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora jednostki.
Wypełnienie wniosku elektronicznie bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia
do przedszkola/szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji
na rok szkolny 2018/2019.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA NABORU, ILOŚĆ PUNKTÓW ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE KRYTERIUM ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE ELEKTONICZNEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ EPED

Bal Karnawałowy

W środę (17.01) odbędzie się Bal Karnawałowy dla dzieci. Prosimy o przygotowanie strojów.

WOŚP

Po raz pierwszy nasze przedszkole zagra z WOŚP w dniach 11-12.01.2018r. Szczegóły na plakatach w przedszkolu. Zachęcamy do udziału w akcji.

Życzenia

Zdrowych, radosnych i śnieżnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2018 roku życzą Pracownicy Przedszkola.
Wygenerowano w sekund: 0.05
4,513,359 unikalne wizyty