Misja

1. Jesteśmy po to, aby Twoje dziecko rosło i rozwijało się zdrowe i w zdrowym środowisku.

2. Istniejemy dla wszystkich dzieci i ich rodziców, którym zależy na zdrowiu dziecka.

3. Z naszych usług korzysta każdy, komu odpowiada nasza propozycja: dziecko, rodzice, środowisko.

4. Swoje oczekiwania wyrazisz w ankietach, wywiadach itp.

5. U nas znajdziesz:
a) bezpieczne środowisko (ogród, sale, zabawki)
b) zdrowe żywienie:
- zastąpienie słodyczy sokami, miodem, owocami suszonymi,
- w trakcie dnia dostępna wodam mineralna, soki,
- urozmaicone posiłki z uwzględnieniem przyzwyczajeń rodzinnych i tradycji,
c) różnorodne zajęcia o charakterze sportowym i rekreacyjnym (również dla rodziców)
d) środowisko bezpieczne dla rozwoju psychicznego dziecka:
- tolerancja,
- akceptacja,
- zaspokojenie indywidualnych potrzeb,
- rozwijanie poczucia wartości,
- przestrzeganie norm i zasad ogólnie przyjętych w środowisku.

6. Oferujemy:
a) opiekę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
b) opiekę pielęgniarki (filtr),
c) konsultacje z lekarzem,
d) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
e) opiekę logopedy, psychologa, pedagoga, rehabilitanta ruchowego,
f) posiłki opracowane z wielką starannością po konsultacji z dietetykiem,
g) udział rodziców w planowaniu i życiu przedszkola,
h) stały kontakt z nauczycielem i specjalistami oraz z opiekunkami,
i) zajęcia sprzyjające rozpoznawaniu i rozwijaniu talentów dzieci:
- basen,
- taniec,
- rytmika,
- gimnastyka artystyczna
- język obcy (zgodnie z potrzebami środowiska)

7. Zmierzamy do wychowania dziecka:
a) szczęśliwego,
b) zdrowego,
c) sprawnego fizycznie,
d) twórczego,
e) z poczuciem własnej wartości,
f) z nawykami zdrowotnymi.
Wygenerowano w sekund: 0.05
4,514,384 unikalne wizyty