Polityka Cookie's

Przedszkole Nr 15 w Elblągu


Przedszkole promujące zdrowie, dążące do kształcenia absolwenta kreatywnego i otwartego.

Get Adobe Flash player

Rok szkolny 2022/2023

 

Lp.

Tytuł innowacji/projektu

Główne założenia/ cele

 

Zakres projektu (wewnętrzny, miejski ogólnokrajowy)

Czas trwania

Osoba odpowiedzialna

Informacje na temat stopnia realizacji / przyniesione efekty

Przyniesione efekty

(dyplom, nagroda, podziękowanie)

 

1

 

 

Uczymy dzieci programować

-nabywanie umiejętności z zakresu technologii cyfrowych

ogólnokrajowy

Cały rok

Katarzyna Sąsiadek

Projekt w realizacji

CERTYFIKAT

 

 

2

 

CodeWeek

Rozwijanie kompetencji cyfrowych

ogólnoświatowy

październik

Katarzyna Sąsiadek

Promocja przedszkola

Dzieci uczą się programować i kodować w wieku przedszkolnym

CERTYFIKAT

 

4

 

 

 

 

Piękna Nasza Polska Cała

 

 

 

 

Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich,

Patriotycznych

 

Ogólnokrajowy

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Katarzyna Roman

Paulina Klich

 

 

 

Projekt w realizacji

 

 

 

 

 

CERTYFIKAT

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Zabawy podwórkowe

Kompetencje osobiste, społeczne, zapoznanie dzieci z zabawami dawnymi

Ogólno-krajowy

Cały rok

Katarzyna Sąsiadek

Cały rok

certyfikat

 

 

 

7

 

Cała Polska Czyta Dzieciom

Kompetencje w zakresie ekspresji kulturalnej

ogólnopolski

Cały rok

Lipska

Wilmańska

Realizacja cykliczna

CERTYFIKAT

 

 

 

8

 

Origami płaskie, czyli sztuka składania papieru

Wyrównywanie szans edukacyjnych

wewnętrzny

Cały rok, raz w miesiącu

Lipska Wilmańska

W trakcie realizacji, ekspozycja prac

Ewaluacja

 

 

9

 

 

Kodeks przedszkolaka

Kompetencje obywatelskie, społeczne

wewnętrzny

Cały rok

Lipska

Realizacja trwa , ekspozycja umiejętności - październik

Akademia- pasowanie, ewaluacja

 

10

 

 

 

Zakodowany świat liczb Willego

Kompetencje matematyczne, w zakresie tworzenia informacji, rozumienia, społeczne, w zakresie przedsiębiorczości

wewnętrzny

Cały rok

Nauczyciele przedszkola

W trakcie realizacji

Ewaluacja

 

11

 

 

 

BezpiecznyEl-Przdszkolak

Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa, społeczne, obywatelskie, nauk przyrodniczych

okołomiejski

X - XI

Nauczyciele  placówek elbląskich

Projekt cykliczny

Olimpiada miejska, spotkania z policjantem , ratownikiem medycznym, leśnikiem. Nagrody rzeczowe

 

 

12

 

 

Ludowe Przedszkole

Kompetencje społeczne, obywatelskie, kulturalne, patriotyczne

wewnętrzny

Cały rok

Natalia Sanecka

Projekt w trakcie realizacji

Ewaluacja- pokazy

 

 

13

 

 

Atrakcyjne i efektywne metody pracy z dziećmi

Kompetencje poznawcze, społeczne, obywatelskie,, w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

ogólnopolski

Cały rok

Joanna Koksa

Aleksandra Zielińska

Projekt w trakcie realizacji

CERTYFIKAT

 

14

 

 

 

Program profilaktyki logopedycznej w przedszkolu

Kompetencje w zakresie komunikacji werbalnej, kompetencje językowe

wewnętrzny

Cały rok

Joanna Koksa

Działania profilaktyczne, w trakcie realizacji

Ewaluacja

 

 

15

 

 

Szkoła równego traktowania

Kompetencje społeczne, obywatelskie, z zakresu komunikacji,

ogólnokrajowy

Cały rok

Paulina Klich

Aleksandra Zielińska

Projekt w trakcie realizacji

Ewaluacja, CERTYFIKAT

 

 

16

 

 

Mam sprawne rączki.

Kompetencje w zakresie sprawności fizycznej i manualnej

wewnętrzny

Cały rok

Aleksandra Zielińska

W trakcie realizacji

Ewaluacja

 

 

17

 

 

Dzieci uczą rodziców

Kompetencje w zakresie komunikacji , bezpieczeństwa, rozumienia informacji, kulturalne

OGÓLNOPOLSKI

Cały rok

Monika Ołdak

W trakcie realizacji

CERTFIKAT

 

 

18

 

 

MARSZ PO ZDROWIE Z NORDIC WALKING

Kompetencje w zakresie promowania aktywności sportowej jako głównego czynnika zdrowia

WEWNĘTRZNY

Cały rok

Monika Ołdak

Michał Winczewski

W trakcie realizacji

Ewaluacja

 

19

 

 

 

Zdrowo i sportowo

Kompetencje w zakresie promowania zdrowego trybu życia poprzez ruch i odpowiednie odżywianie się

ogólnokrajowy

Cały rok

Monika Ołdak

Michał Winczewski

W trakcie realizacji

Ewaluacja CERTYFIKAT

20

 

 

 

 

Z kulturą mi do twarzy

Nabywanie dobrych manier

Rozwijanie kompetencji społecznych

ogólnokrajowy

2022/2023

N. Hajduczenia

Cały rok

Certyfikat

 

21

 

 

 

 

Zbieraj baterie i telefony

Kształtowanie postaw proekologicznych

Rozwijanie kompetencji obywatelskich i społecznych

ogólnopolski

2022/2023

N. Hajduczenia

kontynuacja

Nagrody rzeczowe

22

 

 

 

 

 Z książką za pan brat

Propagowanie ochrony zdrowia

Wewnątrz przedszkolny

2022/2023

N Hajduczenia

Cały rok

Ewaluacja

23

 

 

 

 

Szkoła wierna dziedzictwu

Kompetencje społeczne, obywatelskie, kulturalne, patriotyczne

Ogólnopolski

2022/2023

Natalia Sanecka

Cały rok

Certyfikat ME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Przedszkole Nr 15 w Elblągu  Rights Reserved.