Polityka Cookie's

Przedszkole Nr 15 w Elblągu


Przedszkole promujące zdrowie, dążące do kształcenia absolwenta kreatywnego i otwartego.

Get Adobe Flash player
W roku szkolnym 2018/2019 realizowane są następujące programy:
-  "Wokół przedszkola"

Program edukacji przedszkolnej autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i Wiesławy Żaby-Żabińskiej został oparty na warstwicowej koncepcji wychowania. Główną ideą programu jest warstwicowa koncepcja wychowania, obejmująca wszystkie obszary rozwoju aktywności dzieci. Uwzględnia 5 warstw rozwoju człowieka: biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową. Program jest w pełni zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (...) Dz.U. z dnia 24 lutego 2017r., poz.356. 

- Program profilaktyczny przedszkola 

- "Kodeks Przedszkolaka” – Katarzyna Lipska

- „Podróże po Unii Europejskiej” – Katarzyna Lipska, Magdalena Wilmańska

Copyright © 2019 Przedszkole Nr 15 w Elblągu  Rights Reserved.