Polityka Cookie's

Przedszkole Nr 15 w Elblągu


Przedszkole promujące zdrowie, dążące do kształcenia absolwenta kreatywnego i otwartego.

Get Adobe Flash player

1. Jesteśmy po to, aby Twoje dziecko rosło i rozwijało się zdrowe i w zdrowym środowisku. 

2. Istniejemy dla wszystkich dzieci i ich rodziców, którym zależy na zdrowiu dziecka.

3. Z naszych usług korzysta każdy, komu odpowiada nasza propozycja: dziecko, rodzice, środowisko.

4. Swoje oczekiwania wyrazisz w ankietach, wywiadach itp. 

5. U nas znajdziesz:
   a) bezpieczne środowisko (ogród, sale, zabawki)
   b) zdrowe żywienie:
      - zastąpienie słodyczy sokami, miodem, owocami suszonymi,
      - w trakcie dnia dostępna woda mineralna, soki,
      - urozmaicone posiłki z uwzględnieniem przyzwyczajeń rodzinnych i tradycji,
   c) różnorodne zajęcia o charakterze sportowym i rekreacyjnym (również dla rodziców)
   d) środowisko bezpieczne dla rozwoju psychicznego dziecka:
      - tolerancja,
      - akceptacja,
      - zaspokojenie indywidualnych potrzeb,
      - rozwijanie poczucia wartości,
      - przestrzeganie norm i zasad ogólnie przyjętych w środowisku.

6. Oferujemy:
   a) opiekę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
   b) opiekę pielęgniarki (filtr),
   c) konsultacje z lekarzem,
   d) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
   e) opiekę logopedy, psychologa, pedagoga, rehabilitanta ruchowego,
   f) posiłki opracowane z wielką starannością po konsultacji z dietetykiem,
   g) udział rodziców w planowaniu i życiu przedszkola,
   h) stały kontakt z nauczycielem i specjalistami oraz z opiekunkami,
   i) zajęcia sprzyjające rozpoznawaniu i rozwijaniu talentów dzieci:
     - basen,
     - taniec,
     - rytmika,
     - gimnastyka artystyczna
     - język obcy (zgodnie z potrzebami środowiska)

7. Zmierzamy do wychowania dziecka:
   a) szczęśliwego,
   b) zdrowego,
   c) sprawnego fizycznie,
   d) twórczego,
   e) z poczuciem własnej wartości,
   f) z nawykami zdrowotnymi.

Copyright © 2024 Przedszkole Nr 15 w Elblągu  Rights Reserved.