Polityka Cookie's

Przedszkole Nr 15 w Elblągu


Przedszkole promujące zdrowie, dążące do kształcenia absolwenta kreatywnego i otwartego.

Get Adobe Flash player
Przedszkole promujące zdrowie, 
dążące do kształcenia absolwenta 
kreatywnego i otwartego.PRIORYTETY

1. Tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska.

2. Organizowanie właściwego żywienia dzieci z uwzględnieniem diet.

3. Integrowanie środowiska rodzinnego ze środowiskiem przedszkolnym.

4. Wzbogacenie i urozmaicenie form i metod pracy z dziećmi zdrowymi i z deficytami rozwojowymi.

Copyright © 2024 Przedszkole Nr 15 w Elblągu  Rights Reserved.